Geodézie Vysočina > CENÍKGeodézie Vysočina

Geodézie Vysočina  
CENÍK

Ceník

Katastr nemovitostí    
geometrický plán pro vyznačení budovy 1MJ 6000,- Kč bez DPH
geometrický plán na oddělení pozemku bez vytyčení 1MJ 6000,- Kč bez DPH
geometrický plán na oddělení pozemku s vytyčením 1MJ 9000,- Kč bez DPH
geometrický plán na vyznačení věcného břemene 1MJ 6000,- Kč bez DPH
vytyčení vlastnické hranice samostatné 1MJ 6700,- Kč bez DPH
identifikace, majetkoprávní vypořádání apod.   +30% k ceně za geom. plán
stabilizace bodu plastovým mezníkem 1ks 250,- Kč bez DPH
     
Inženýrská geodézie    
zaměření polohopisu a výškopisu 0,1ha 1500,- Kč bez DPH, min. cena 5400,- Kč bez DPH
zaměření polohopisu a výškopisu pro RD   5400,- Kč bez DPH
zaměření skutečného provedení liniových staveb 1MJ 3000,- Kč bez DPH, min. cena 5400,- Kč bez DPH
prostorové a podrobné vytyčení objektů, vedení atd... 1MJ 200 - 400,- Kč bez DPH, min. cena 4000,- Kč bez DPH
prostorové a podrobné vytyčení RD bez laviček 1 bod 400,- Kč bez DPH, min. cena 4000,- Kč bez DPH
prostorové a podrobné vytyčení RD s lavičkami 1 bod 500,- Kč bez DPH, min. cena 5000,- Kč bez DPH
     
Ostatní    
ověření opisu geometrického plánu   zdarma
poradenství v oblasti katastru nemovitostí 1hod 300,- Kč bez DPH
3D scanování    individuální dle potřeb zákazníka - nutná konzultace