Geodézie Vysočina > CENÍKGeodézie Vysočina

Geodézie Vysočina  
CENÍK

Ceník

Katastr nemovitostí    
geometrický plán pro vyznačení budovy 1MJ 2000 - 5000,- Kč bez DPH
geometrický plán na oddělení pozemku 1MJ 2000 - 5000,- Kč bez DPH
geometrický plán na vyznačení věcného břemene 1MJ 2000 - 5000,- Kč bez DPH
vytyčení vlastnické hranice 1MJ 3000 - 5700,- Kč bez DPH
stabilizace bodu plastovým mezníkem 1ks 250,- Kč bez DPH
     
Inženýrská geodézie    
zaměření polohopisu a výškopisu 1ha 5000 - 15000,- Kč bez DPH
zaměření skutečného provedení liniových staveb 1MJ 2800 - 4800,- Kč bez DPH
prostorové a podrobné vytyčení objektů, vedení atd... 1MJ 200 - 400,- Kč bez DPH
     
Ostatní    
ověření opisu geometrického plánu   zdarma
poradenství v oblasti katastru nemovitostí 1hod 300,- Kč bez DPH
3D scanování    individuální dle potřeb zákazníka - nutná konzultace