Geodézie Vysočina > CENÍKGeodézie Vysočina

Geodézie Vysočina  
CENÍK

Ceník

Katastr nemovitostí    
geometrický plán pro vyznačení budovy 1MJ 6000,- Kč bez DPH
geometrický plán na oddělení pozemku bez vytyčení 1MJ 6800,- Kč bez DPH
geometrický plán na oddělení pozemku s vytyčením 1MJ 9900,- Kč bez DPH
geometrický plán na vyznačení věcného břemene 1MJ 6500,- Kč bez DPH
vytyčení vlastnické hranice samostatné 1MJ 7500,- Kč bez DPH
identifikace, majetkoprávní vypořádání apod.   +30% k ceně za geom. plán
stabilizace bodu plastovým mezníkem 1ks 250,- Kč bez DPH
     
Inženýrská geodézie    
zaměření polohopisu a výškopisu 0,1ha 1800,- Kč bez DPH, min. cena 7000,- Kč bez DPH
zaměření polohopisu a výškopisu pro RD   6000,- Kč bez DPH
zaměření skutečného provedení liniových staveb 1MJ 2200,- Kč bez DPH, min. cena 6000,- Kč bez DPH
prostorové a podrobné vytyčení objektů, vedení atd... 1MJ 500,- Kč bez DPH, min. cena 4500,- Kč bez DPH
prostorové a podrobné vytyčení RD bez laviček 1 bod 500,- Kč bez DPH, min. cena 5000,- Kč bez DPH
prostorové a podrobné vytyčení RD s lavičkami 1 bod 600,- Kč bez DPH, min. cena 6500,- Kč bez DPH
     
Ostatní    
vyhotovení kopií geom.plánu   6,- Kč bez DPH / A4
hodinová sazba ÚOZI 1hod 600,- Kč bez DPH
3D scanování    individuální dle potřeb zákazníka - nutná konzultace